Sprzedaż i informacja


Zamówienia należy składać listownie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (coder@coder.pl) lub na stronie zamówień, programy zostaną wysłane pocztą za zaliczeniem pocztowym. Koszty wysyłki i inne opłaty pocztowe pokrywa całkowicie firma CODER, czas oczekiwania przeciętnie 1-2 dni.

Każdy zainteresowany zakupem może otrzymać CD z wersją demonstracyjną - o ile nie chce jej samodzielnie ściągnąć z (internetu)

Wszystkie ceny netto.

Cennik - WinKalk

Program Cena (zł)
WinKalk - wersja bazowa 300
Dodatkowe moduły:
Projektowanie tras (łuki, klotoidy, proste i okręgi.) 50
Współpraca z rejestratorami i totalstation 50
Wyrównanie ścisłe 50
Niwelacja + obliczanie mas ziemi 50
Transformacja układów (WGS84, 42, 65, 1992, 2000, W-wa) 100

Cennik - Mikromap

Program Cena (zł)
Mikromap - wersja bazowa 200
Dodatkowe moduły:
Rastry + import/eksport (możliwość pracy na zeskanowanych mapach) 50
Automatyczna wektoryzacja rastrów 50
Warstwice (automatyczna interpolacja warstwic, tworzenie przekrojów) 50
Transformacja map do innych układów (WGS84, 42, 65, 1992, 2000, W-wa) 50

Cennik - Operat

Program Cena (zł)
Program Operat 200

Zniżki i dodatkowe korzyści

Kolejne wersje można kupować tylko za różnicę ceny! W praktyce - od kilku lat uaktualnienia są za darmo

Do każdego zakupionego stanowiska można uzyskać bezpłatnie kod na jeden dodatkowy komputer tzn. laptop lub komputer domowy, pod warunkiem, użytkownik pracuje na nim zamiennie z głównym komputerem (raz tu, raz tu).

Uwaga! przy zamówieniu większej ilości kopii - można uzyskać zniżki aż do 50% (pierwsza kopia - pełna cena, każda następna za 50% ceny z cennika)

Zniżka na cele dydaktyczne: o 60%.

Prosimy o składanie zamówień przez internet - zapraszmy na stronę zamóweń.


Do góry Kreacja lechu.pl